Ceník výkonů, které nejsou hrazeny zdravotnímu pojišťovnami

 

 

Vstupní, periodická nebo výstupní prohlídka do zaměstnání:     400,-Kč

 

Vyšetření u osob bez zdravotního pojištění v ČR nebo na vlastní žádost

Komplexní vyšetření                                                        500,-Kč

Cílené vyšetření                                                              400,-Kč

Kontrolní vyšetření                                                          300,- Kč

Vyšetření EKG, Glykémie, FOB                                          300,-Kč

 

Vyšetření pro získání řidičského průkazu (ŘP)                     400,-Kč

Vyšetření pro ŘP z profesních důvodů                                400,-Kč

Rozšíření ŘP nebo kontrolní vyšetření u osob nad 65 let       300,-Kč

Vyšetření pro Zdravotní průkaz v potravinářství                   300,-Kč 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace STANDARD do 10 prac. dnů   300,-Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace EXPRES do 2 prac. dnů          500,-Kč    

Potvrzení o zdravotním stavu pro soukromé účely                    200,-Kč

Potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19                        100,-Kč

Bodové hodnocení a posudek o úrazu                                    300,-Kč

 

Vyšetření pro získání zbrojního průkazu                              500,-Kč 

Vyšetření pro zbrojní průkaz – kontrolní                              400,-Kč     

 

Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotními pojišťovnami  150,-Kč

 

Administrativní úkon                                                          200,-Kč

Vystavení duplikátu zdrav. posudku                                     100,-Kč